PEŠTERSKA HELJDA, spoj prirode i porodične tradicije

Pešterska visoravan - Pešter

Na našem podneblju Pešterska visoravan (Pešter) je poznata kao idealna oblast za uzgoj heljde. Pešterska visoravan (poznata i samo kao Pešter) je kraška visoravan (nadmorska visina od 1100-1250m) u jugozapadnoj Srbiji, jugoistočno od Sjenice. Pešterska visoravan je izuzetno pogodna za uzgoj heljde od koje se dobija heljdino brašno, heljdin med itd., kao i za ispašu krava i ovaca (kraj je poznat po proizvodima visokog kvaliteta, poput pešterskog sira, pršute i drugih proizvoda).