PEŠTERSKA HELJDA, spoj prirode i porodične tradicije